• Codi: CT2196
  • Duració: 10
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Identificar la documentació contractual requerida per les entitats financeres concedents de finançament, en funció de la modalitat establerta.

 

Temari:

1. Factoring.2. Forfaiting.3. Operacions de compensación.4. Finançament d’operacions triangulars