• Codi: CT2205
  • Duració: 25
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Determinar la cobertura adequada dels possibles riscos en operacions comercials internacionales.Identificar i interpretar la normativa legal que regula les assegurances de crèdit en el comerç internacional.

 

Temari:

1. Tipus de riesgo.2. Assegurança de crèdit a la exportación.3. Factoring com a instrument de cobertura de riesgos.4. Forfaiting com a instrument de cobertura de riesgos.5. Aplicacions informàtiques de tramitació i gestió integrada de riscos.