• Codi: CT2204
  • Duració: 20
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Explicar les raons de l’existència de risc de canvi i la influència de la implantació de la moneda única al mismo.Describir el funcionament de l’assegurança de canvi, com a sistema de cobertura de risc.

 

Temari:

1. El risc de cambio.2. L’assegurança de cambio.3. Opcions sobre divisas.4. Futurs sobre divisas.5. Altres instruments de cobertura: Comptes en divises. Otros.6. El risc d’interès. Cobertura.7. Utilització d’eines informàtiques de tramitació i gestió integrada de riscos de canvi i interès.