• Codi: CT0023
  • Duració: 10
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Analitzar les garanties associades a l’pagament d’operacions de compravenda internacional.

 

Temari:

1. Garanties bancàries: Concepto.2. Classificació atenent a la seva objeto.3. Clasificaicón atenent a la naturalesa de compromís de l’garante.4. Regles Uniformes de la Cambra de Comerç Internacional.