• Codi: CT0024
  • Duració: 10
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Determinar la documentació que s’exigeix ​​en cada mitjà de pagament per a procedir a l’cobrament de la valor de la mercancía.Identificar el procediment definit per a la presentació efectiva dels documents a l’comprador o importador, mitjançant el sistema financer, en funció de cada un dels diferents mitjans de pago.Identificar les causes més comunes de retards o impagaments dels clients en les operacions de comerç internacional per poder definir línies d’actuació adequades.

 

Temari:

1. Classificació en funció de: 2. Xec bancario.3. Ordre de pagament simple.4. Ordre de pagament documentària.