• Codi: CT2208
  • Duració: 15
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Identificar i interpretar les diferents normes d’organismes de finançament internacionals aplicables a licitacions o concursos internacionales.Identificar els organismes que ofereixen licitacions o concursos internacionals.

 

Temari:

1. Organismes Multilaterals i Institucions Financeres Multilaterales.2. Tipus de licitaciones.3. Principis de la licitació pública internacional.4. Beneficis de la participació en licitaciones.5. Licitacions per contratos.6. Relació jurídica entre licitador, entitat financera i organisme financiador.7. Fonts d’informació sobre licitacions internacionales.8. Garanties exigides en els processos de licitació i execució dels projectes