• Codi: CT2241
  • Duració: 15
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Identificar la terminologia jurídica utilitzada i la normativa mercantil que regula els contractes de compravenda internacionals, tant en l’idioma propi com a inglés.Identificar les fonts d’informació jurídiques que afecten i regulen la contractació internacional.

 

Temari:

1. Regulació de la compravenda internacional.2. Regles de la Cambra de Comerç Internacional de París.3. El contracte de compravenda internacional.