• Codi: CT2189
  • Duració: 10
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Identificar el procés documental d’una oferta i una comanda en la compravenda internacional.Analizar, en el cas d’importació, l’oferta presentada pel proveïdor, identificant aspectes negociats o els que es poden negociar, tenint en compte els marges establerts per l’organització.

 

Temari:

1. Procés comercial en les operacions de compravenda internacional.2. Oferta internacional.3. Elements de la tarifa d’precios.4. Presentació de la tarifa