• Codi: CT2190
  • Duració: 5
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Identificar els mecanismes existents per evitar la doble imposició internacional.

 

Temari:

1. Consideracions fiscals en les operacions de compravenda internacional.2. Conceptes bàsics dels impostos.