• Codi: CT2200
  • Duració: 15
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Obtenir la informació dels mercats financers internacionals fiable, necessària i comparable aplicant les tècniques d’investigació comercial adecuadas.Identificar els organismes públics, associacions i agrupacions nacionals i estrangeres que interessen a les empreses per a la sol·licitud d’ajudes i subvencions a l’exportacions.

 

Temari:

1. Programes de suport a la internacionalización.2. Programes de suport a les inversions exteriores.3. Programes de suport de la Unió Europea.4. El Crèdit Oficial a l’Exportación.5. Suport financer oficial de les Administracions autonòmiques i locales.6. Cambres de Comerç: Pla Cameral. Comitès de cooperació empresarial