• Codi: CT2183
  • Duració: 10
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Descriure les principals fonts i canals d’informació utilitzats en les empreses per a l’obtenció d’una base documental que doni suport i subministri dades a les diferents operacions de comerç internacional.Elaborar bases de dades de clients i proveïdors, seleccionant i estructurant la informació obtinguda de l’aplicació informàtica de gestió de la relació amb client que sigui rellevant per a cada operació i aplicant el paquet integrat de gestió administrativa, per obtenir la documentació necessària.

 

Temari:

1. Informació de comerç internacional.2. Canals i fonts d’informació en el comerç internacional.3. Cercadors i bases de dades en línia en el comerç internacional.4. Gestió de la informació de comerç internacional.