• Codi: CT2198
  • Duració: 10
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Diferenciar el préstec de l’crèdit com a instruments de finançament internacional.

 

Temari:

1. Tipus d’instruments: diferències i similitudes.2. Préstamo.3. Sistemes d’amortització dels préstamos.4. Crèdit.