• Codi: AF1763-N
  • Duració: 50
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Definir procediments per finançar concursos o licitacions internacionals Elaborar la documentació necessària per a la gestió del finançament de projectes o subministraments internacionals quan les empreses participin en licitacions internacionals.

 

Temari:

UD1. Concursos i processos de licitació internacional.1.1. Organismes Multilaterals i Institucions Financeres Multilaterales.1.2. Tipus de licitaciones.1.3. Principis de la licitació pública internacional.1.4. Beneficis de la participació en licitaciones.1.5. Licitacions per contratos.1.6. Relació jurídica entre licitador, entitat financera i organisme financiador.1.7. Fonts d’informació sobre licitacions internacionales.1.8. Garanties exigides en els processos de licitació i execució dels proyectos.UD2. Recerca i selecció de processos de licitació internacional.2.1. Detecció i localització de licitacions de interés.2.2. Valoració de la licitación.2.3. Estratègia de preparació de la propuesta.2.4. Estudi de viabilitat de la proposta tècnica i la proposta financiera.UD3. Presentació i seguiment d’ofertes a processos de licitació internacional.3.1. Plec de condicions: documentació i requisits habituales.3.2. Preparació de la documentació de l’concurso.3.3. Seguiment de les ofertes consolidades.