• Codi: CT0025
  • Duració: 10
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Identificar per a cada mitjà de pagament internacional el document base que el representa i explicar el contingut de l’mismo.Confeccionar el document relatiu a l’mitjà de pagament internacional en qüestió.

 

Temari:

1. Concepto.2. Remesa simple.3. Remesa documentària.