• Codi: AF1784-N
  • Duració: 100
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Interpretar la normativa i usos habituals que regulen les operacions de compra i venda internacional.Elaborar el precontracte i / o contracte associat a operacions de compravenda internacional i concursos o processos de licitació internacional d’acord amb la normativa i usos habituals en el comerç internacional.Aplicar tècniques de negociació adequades en la determinació de les condicions d’operacions de compra i venda internacional.Aplicar tècniques de comunicació adequades en la preparació i desenvolupament de relacions comercials internacionals.

 

Temari:

UD1. Negociació d’operacions de comerç Internacional.1.1. Preparació de la negociació internacional.1.2. Desenvolupament de la negociació internacional.1.3. Tècniques de la negociació internacional.1.4. Consolidació de la negociació internacional.1.5. Estils de negociació comercial.UD2. Tècniques de comunicació i relacions comercials Internacionales.2.1. Els processos de comunicació i les relacions comerciales.2.2. Tipus de comunicación.2.3. Actituds i tècniques en la comunicación.2.4. La informació telefònica i presencial. Transmissió i recepció de mensajes.2.5. La comunicació oral en les relacions comercials internacionales.2.6. La comunicació escrita en el comerç internacional.2.7. Relacions públiques en el comerç internacional.2.8. Internet com a instrument de comunicación.UD3. El contracte de compravenda Internacional.3.1. Regulació de la compravenda internacional.3.2. Regles de la Cambra de Comerç Internacional de París.3.3. El contracte de compravenda internacional.UD4. Els contractes d’intermediació comercial.4.1. Intermediació comercial internacional.4.2. Contracte de agencia.4.3. Contracte de distribución.4.4. Selecció d’agents i / o distribuïdors al exterior.4.5. Mètodes de motivació, perfeccionament i temporalització de la xarxa de vendes internacional: agents comercials, distribuïdors i proveedores.UD5. Altres modalitats contractuals en el comerç internacional.5.1. Contracte de transferència tecnológica.5.2. Contracte de Joint venture.5.3. Contracte de franquicia.UD6. L’arbitratge comercial internacional.6.1. Vies de prevenció i resolució conflictes derivats de l’contrato.6.2. Principals organismes arbitrales.6.3. El procediment arbitral internacional.