• Codi: CT1369
  • Duració: 10
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Explicar bàsicament el marc general regulador de l’transport internacional per carretera.Señalar les característiques i procediments de trànsit i identificar les comprovacions a realitzar en una operació TIR, trànsit comunitari.

 

Temari:

1. Marc regulador de l’transport internacional.2. El transport comunitari i tercers países.3. Serveis de transport internacional.4. Convenis i acords bilaterals i multilaterales.5. Operador de transport: Transitarios.6. Agències de Viatge: Transports turístics i discrecional.7. Autoritzacions de transport Internacional.8. El contracte de transport. Responsabilitats i drets de les partes.9. El trànsit aduanero10. Documents de l’Transport Internacional.