• Codi: CT2206
  • Duració: 5
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Analitzar la documentació financera dels concursos o licitacions.

 

Temari:

1. Plec de condicions: documentació i requisits habituales.2. Preparació de la documentació de l’concurso.3. Seguiment de les ofertes consolidades