• Codi: CT2207
  • Duració: 10
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Descriure les fases que componen el procés per participar en licitacions internacionals.

 

Temari:

1. Detecció i localització de licitacions de interés.2. Valoració de licitación.3. Estratègia de preparació de la propuesta.4. Estudi de viabilitat de la proposta tècnica i la proposta financera