• Codi: CT0021
  • Duració: 5
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Analitzar els procediments de gestió dels mitjans de pagament en les transaccions internacionals.

 

Temari:

1. Factors a considerar en la elección.2. Motius de l’elecció.