• Codi: 45
  • Duració: 120
  • Família Professional: DISSENY GRÀFIC

 

 

Objectius:

 

Temari:

Fer servir tècniques avançades per al disseny de gràfics vectorials en el programa Adobe Illustrator