• Codi: AF1762-N
  • Família Professional: Comerç i màrqueting
  • Duració: 75

 

Objectius:

Analitzar la informació relacionada amb el mercat de divises i les implicacions en el comerç internacional.Analizar el risc de canvi i les modalitats de cobertura d’aquest en les operacions de comerç internacional en divises Determinar la cobertura adequada dels possibles riscos en operacions comercials internacionals

Temari:

UD1. Organització de l’mercat de divisas.1.1. Concepte i funció de l’mercat de divisas.1.2. Funcionament de l’mercat de divises i operacions més comunes.1.3. Referències normatives sobre operacions de compravenda de divises i transaccions amb el exterior.1.4. El tipus de cambio.1.5. El tipus d’interès de la divisa.UD2. Anàlisi de el risc de canvi i interès en operacions de comerç internacional i la seva cobertura.2.1. El risc de cambio.2.2. L’assegurança de cambio.2.3. Opcions sobre divisas.2.4. Futurs sobre divisas.2.5. Altres instruments de cobertura: Comptes en divises. Otros.2.6. El risc d’interès. Cobertura.2.7. Utilització d’eines informàtiques de tramitació i gestió integrada de riscos de canvi i interés.UD3. Altres riscos en operacions de comerç internacional i la seva cobertura.3.1. Tipus de riesgo.3.2. Assegurança de crèdit a la exportación.3.3. Factoring com a instrument de cobertura de riesgos.3.4. Forfaiting com a instrument de cobertura de riesgos.3.5. Aplicacions informàtiques de tramitació i gestió integrada de riscos.