• Codi: CT2190
  • Família Professional: Comerç i màrqueting
  • Duració: 5

 

Objectius:

Identificar els mecanismes existents per evitar la doble imposició internacional.

Temari:

1. Consideracions fiscals en les operacions de compravenda internacional.2. Conceptes bàsics dels impostos.