• Codi: CT0295
  • Família Professional: Comerç i màrqueting
  • Duració: 20

 

Objectius:

Gestionar la documentació necessària per a operacions de transport multimodal.

Temari:

1. Documentació pròpia de la mercaderia en exportacions i importaciones.2. Documentació de l’transport segons el modo.3. Documentació de protecció Jurídica de la mercancía.4. Documentació de trànsit de les mercancías.5. Procediment administratiu duaner.