• Codi: CT2187
  • Família Professional: Comerç i màrqueting
  • Duració: 10

 

Objectius:

Determinar les condicions de lliurament de la mercaderia (INCOTERM) més adequades i avantatjoses a les característiques de l’operació de compravenda internacional, en casos pràctics degudament caracterizados.Identificar el procés documental d’una oferta i una comanda en la compravenda internacional.

Temari:

1. Operacions de compravenda internacional.2. Clàusules generals de l’contracte de compravenda internacional.3. Condicions de lliurament en el comerç internacional, INCOTERMS.4. Interpretació pràctica de cada INCOTERM.