• Codi: CT2239
  • Família Professional: Comerç i màrqueting
  • Duració: 10

 

Objectius:

Explicar l’abast i avantatges d’l’arbitratge en els conflictes de comerç internacional.

Temari:

1. Vies de prevenció i resolució conflictes derivats de l’contrato.2. Principals organismes arbitrales.3. El procediment arbitral internacional.