• Codi: 84
  • Família Professional:
  • Duració: 60

 

Objectius:

• Conèixer les peculiaritats de l’transport.

Temari: