• Codi: CT0021
  • Família Professional: Comerç i màrqueting
  • Duració: 5

 

Objectius:

Analitzar els procediments de gestió dels mitjans de pagament en les transaccions internacionals.

Temari:

1. Factors a considerar en la elección.2. Motius de l’elecció.