• Codi: AP0506-N
  • Família Professional: ESPECIALITZACIÓ
  • Duració: 75

 

Objectius:

desenvolupament

Temari:

Amb aquest curs començaràs a dibuixar amb elements simples i editar-los utilitzant les coordenades i sistemes de referència. Aprendràs els mètodes per incorporar text i edició del mateix, dibuixar utilitzant objectes definits com a ajuda i adaptar dels sistemes de coordenades a l’dibuix. L’alumne dissenyarà i crearà nous objectes a partir d’altres existents. Aplicarà ombres a l’dibuix i utilitzarà i configurarà lascapas de dibuix. S’introduirà en el maneig i creació de blocs de dibuix. L’alumne crearà plànols i li donarà propietats, a més de configurar els elements necessaris per a una correcta impressió. Es dotarà l’alumne dels coneixements necessaris perquè pugui crear i modificar models 3D de qualitat mitjançant la utilització de les eines de modelatge d’objectes 3D que ens ofereix l’aplicació. Així mateix aprendrà a compondre escenes fotorrealísticas mitjançant l’aplicació d’il·luminació a l’escena i materials als objectes que la componen