• Codi: 45
  • Família Professional:
  • Duració: 120

 

Objectius:

Temari:

Fer servir tècniques avançades per al disseny de gràfics vectorials en el programa Adobe Illustrator