• Codi: AP0031
  • Família Professional: ESPECIALITZACIÓ
  • Duració: 40

 

Objectius:

desenvolupament

Temari:

Aprendre els principals conceptes de tractament digital de la imatge, des de la seva captura passant pel retoc fins a la seva publicació a la web, o impressió en papel.Conocer els diferents mitjans que ofereix photoshop per a l’edició digital de la imatge a l’hora de crear composicions amb un acabat profesional.Organizar l’espai de treball per optimitzar tant el temps de realització com l’àrea de treball i tenir accés a les eines més utilitzades en cada momento.Asimilar el maneig de les diferents eines ofertes per photoshop per a la realització de collages, fotomuntatges, dissenys digitals, retoc de fotografies … .Expresar la creativitat mitjançant la utilització de les diferents eines de treball i ordres per dur a terme projectes professionals de diseño.Posibilitar la publicació de treballs ja sigui en mitjans digitals o impresos.