• Codi: UP3621-26-N
  • Família Professional: ESPECIALITZACIÓ
  • Duració: 50

 

Objectius:

Administració i auditoria

Temari:

• Aprofundir sobre el concepte de Lean Manufacturing • Tractar els beneficis obtinguts per aquest mètode • Conèixer la història de Lean Manufacturing • Comprendre la diferència entre els terminus: muda i valor. • Conèixer els set tipus de malbarataments • Conèixer els diferents principis de la filosofia de Lean i els passos a seguir. • Aprofundir sobre el concepte de Kaizen i els diferents tipus • Conèixer sobre els esdeveniments Kaisen i el cicle PDCA