• Codi: CT2191
  • Família Professional: Comerç i màrqueting
  • Duració: 10

 

Objectius:

Reconèixer les característiques de cada un dels impostos especials que afecten a operacions de comerç internacional.Identificar la documentació necessària per a la gestió i liquidació dels impostos especials en operacions internacionals.

Temari:

1. Tipus d’Impostos Especiales.2. Consideracions generals sobre els impostos especiales.3. Gestió dels impostos especials a les operacions de comerç exterior.4. Règim especial de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.