• Codi: CT1159
  • Família Professional:
  • Duració: 20

 

Objectius:

Administració i gestió

Temari:

Administració i auditoria