• Codi: CT1376
  • Família Professional:
  • Duració: 10

 

Objectius:

Logística comercial i gestió de l’transport

Temari:

Descriure les diferents necessitats d’aprovisionament en empreses de tipus industrial, comercial i de serveis: Determinar la demanda i necessitats dels plans de producció / distribució en base als terminis de lliurament compromesos.