• Codi: CT1732
  • Família Professional:
  • Duració: 15

 

Objectius:

Logística comercial i gestió de l’transport

Temari:

Analitzar mètodes i tècniques d’optimització d’espai i temps en l’organització de magatzems, complint la normativa vigente.Explicar les activitats i subprocessos que afecten l’operativa de l’magatzem en relació a la distribució espacial, als fluxos d’informació i de les mercaderies, així com, la seva interrelació amb la cadena logística de suministro.Determinar dels equips i instal·lacions adequades a diferents tipus de magatzems i mercaderies.