• Codi: 113
  • Família Professional:
  • Duració: 60

 

Objectius:

Temari:

• Analitzar les oportunitats que suposen per a una empresa l’ús de les noves tendències de l’màrqueting en l’àmbit 2.0 i les diferents estratègies que podem posar en marxa per obtenir el màxim rendiment.