• Codi: AP0994
  • Família Professional: ESPECIALITZACIÓ
  • Duració: 40

 

Objectius:

desenvolupament

Temari:

Disposar de la informació continguda en un full de càlculs de forma aproximada a una base de datos.Adquirir els coneixements necessaris per a realitzar l’intercanvi d’informació emprant suports informàtics de diversa configuració com fulls de càlcul o arxius de textos, que agilitin el traspàs d’informació .Conèixer els conceptes bàsics per començar a treballar amb el full de càlcul d’excel 2016 i els diferents formats de fulls de càlcul adquirint la capacitat per a la creació de fórmules.