• Codi: AP5116
  • Família Professional: ESPECIALITZACIÓ
  • Duració: 40

 

Objectius:

desenvolupament

Temari:

• Aprendre a realitzar presentacions eficaces i espectaculars obtenint el màxim rendiment de el programa sense necessitat de coneixements previs. • Conèixer i utilitzar els diferents elements que es poden incorporar en una presentació de powerpoint: imatges, textos, objectes, organigrames, gràfics, taules i dibuixos . • Aprendre a configurar l’animació d’una presentació utilitzant tots els recursos existents en el programa: efectes, sons, pel·lícules, vídeos. • Dissenyar presentacions complexes.