• Codi: AP5013-N
  • Família Professional: ESPECIALITZACIÓ
  • Duració: 25

 

Objectius:

Prevenció de riscos laborals

Temari:

Orientar els participants per entendre millor l’entorn laboral i els possibles danys derivats d’unes condicions de treball inadequades, a través de el coneixement de el marc legislatiu en matèria de prevencion de riscos laborals, dels factors de risc existents en l’entorn de treball i de les mesures de prevenció i protecció per minimitzar els efectes i garantir la seguretat i la salut, fomentant amb això en els treballadors actituds critiques i constructives, així com comportaments responsables per a la seva seguretat i salut en el treball i la dels treballadors que l’envolten.