• Codi: UP3970-72-N
  • Família Professional: ESPECIALITZACIÓ
  • Duració: 50

 

Objectius:

Prevenció de riscos laborals

Temari:

Conèixer els riscos i danys que comporta el treball en la salut. Aprofundir en el marc normatiu al voltant de la prevenció de riscos laborals. Conèixer els diferents riscos lligats a la feina i els sistemes bàsics de control dels mateixos. Aprofundir en els plans d’emergència i evacuació en l’àmbit laboral. Aprendre les diferents normes per al control de la salut dels treballadors. Conèixer els organismes relacionats amb la seguretat i salut en el treball. Aprofundir en l’organització de la feina preventiu i la documentació de la RSC.