• Codi: CT0788
  • Família Professional:
  • Duració: 5

 

Objectius:

Administració i auditoria

Temari:

Analitzar les tècniques bàsiques de prevenció de riscos laborals i assegurar el seu compliment per part de les persones al seu càrrec Identificar els equips de seguretat i els seus utilidade Relacionar l’ús d’aquests equips amb les contingències identificades.