• Codi: AP0245-N
  • Família Professional: ESPECIALITZACIÓ
  • Duració: 75

 

Objectius:

Seguretat i prevenció

Temari:

Estudiar els equips de prevenció individual (epi) i el seu paper en la prevención.Evaluar els equips de prevenció, les activitats i els sectors que requereixen la seva utilización.Clasificar els equips de prevenció per a un risc determinado.Reconocer quin equip és el més adequat. descriure l’ús i manteniment d’un equip de protección.Entender la importància de l’marcat ce.Conocer la normativa aplicable als epis.