• Codi: AP5146-N
  • Família Professional: ESPECIALITZACIÓ
  • Duració: 75

 

Objectius:

Prevenció de riscos laborals

Temari:

Conèixer la normativa de prevenció de riscos laborals pel que fa a organització de la prevenció, facultats i competències, obligacions i responsabilitats. Adquirir la capacitat necessària per desenvolupar el treball de forma més segura, establint unes normes bàsiques de seguretat i buscant de forma activa la millora d’aspectes com les deficiències ergonomicoposturals, evitar la pol·lució en l’ambient, etc. Adquirir els coneixements necessaris per actuar correctament en cas d’emergència. Adquirir la capacitat necessària per a implantar o millorar un sistema de gestió de la seguretat en l’empresa mitjançant el coneixement d’eines, modalitats i organismes implicats en la gestió de la prevenció. Conèixer els conceptes bàsics sobre primers auxilis.