• Codi: 14513
  • Família Professional:
  • Duració: 40

 

Objectius:

Temari:

Participar en diàlegs sobre competències clau en el seu entorn professional, conèixer un mercat – tecnològic – en constant expansió, realitzar breu immersió en el món analític actual i ser capaç d’accedir a casos d’èxit en diferents sectors. < p> – Entendre el context en què se situa el big data i com sorgeix a través d’el desenvolupament de diferents solucions per treballar amb les dades, així com conèixer aquestes solucions.
– Entendre la importància que té la dada en totes les àrees de la societat, fent especial èmfasi en la seva importància estratègica per a les organitzacions i la preservació de la privacitat mitjançant una correcta gestió.
– Aprendre el concepte i l’abast de l’analítica tradicional que ve identificada amb la implementació de solucions business intelligence, així com saber definir els diferents elements que el formen i la seva utilitat.
– Aprendre amb quines dades es treballa en big data i com es representen aquests en funció de la situ ació, el big data, els éssers humans i des del punt de vista de les màquines que els utilitzen.
– Aprofundir en la definició de big data i conèixer un dels marcs de treball d’aplicacions més importants en aquest terreny al costat amb les seves característiques principals, que ajudaran a implementar un sistema big data.
– Aprendre el concepte i les característiques de l’analítica avançada i la seva estreta relació amb el big data, i conèixer les diferents tècniques, com ara són l’analítica predictiva i l’analítica prescriptiva.