• Codi: 97029
  • Família Professional:
  • Duració: 10

 

Objectius:

El programari MySQL® (Versió 5.1.47) proporciona un servidor de bases de dades SQL (Structured Query Language) molt ràpid, multi-threaded, multi usuari i robust. El servidor MySQL està dissenyat per a entorns de producció crítics, amb alta càrrega de treball així com per integrar-se en programari per a ser distribuït. MySQL és una marca registrada de MySQL AB.

Temari:

Aquest curs pretén que l’alumne adquireixi els coneixements necessaris per crear i utilitzar bases de dades.