• Codi: UP3359-63-N
  • Família Professional:
  • Duració: 50

 

Objectius:

Màrqueting i relacions públiques

Temari:

Tenir coneixement sobre la història i el progrés de la telefonia mòbil Conèixer els avenços de cada generació Saber què és un sistema operatiu i les diferències entre iOS i Android Saber distingir entre el comerç electrònic directe i indirecte Conèixer que ofereix el comerç electrònic Tenir coneixement dels diferents models de negoci de l’e-Commerce Tenir constància dels beneficis que aporta l’e-Procurement Conèixer l’impacte d’internet i del mòbil en la nostra vida diària Tenir constància dels diferents tipus de publicitat mòbil Tenir coneixement dels diferents usos que se li dóna a el mòbil Conèixer com funciona el màrqueting mobile Saber com dur a terme una publicitat eficaç Tenir coneixement d’eines que possibiliten la publicitat Conèixer els factors que faciliten a el client el Mobile Commerce Conèixer la situació actual de les eines que permeten el Mobile Commerce Saber prendre decisions de negoci en funció de les dades obtingudes a través de la an alítica web