• Codi: 93,399
  • Família Professional:
  • Duració: 40

 

Objectius:

Aquest curs ens introdueix a l’llenguatge SQL basat en les bases de dades relacionals, desenvolupant les taules normalitzades i la manera de definir les diferents tipus de consultes per accedir-hi.

Temari:

    a

  • Identificar les normes concretes i necessàries, prèvies a la creació d’una base de dades. a
  • Comprendre els conceptes teòrics sobre el model relacional i la normalització necessària de les taules per a un correcte funcionament global. a
  • Crear bases de dades, taules i índexs normalitzats. a
  • Utilitzar correctament el maneig, inserció i modificació de la informació emmagatzemada en les taules. a
  • Accedir a les dades emmagatzemades, mitjançant consultes que ens ofereixen la informació de diverses maneres i formats segons les nostres necessitats. a a