• Codi: 20664
  • Família Professional:
  • Duració: 45

 

Objectius:

Temari:

– Conèixer els gestors de continguts i, especialment, WordPress per poder crear o adaptar el web de la seva petita i mitjana empresa.
– Conèixer la interfície de WordPress i les possibilitats d’ús gratuït i de pagament, segons les necessitats.
– Diferenciar entre els diferents tipus de contingut i trobar-lloc al seu web.
– Conèixer, gestionar i publicar els diferents tipus de recursos per enriquir el seu lloc web.
– Introduir-se en la gestió més avançada del seu web per seguir aprofundint en cas d’estar interessat.
– conèixer el funcionament de l’posicionament i les eines existents per a tal fi.
– Fer créixer el seu web en la seva dimensió social i conèixer com funcionen les diferents xarxes socials per veure quin encaixaria més en el seu model.