• Codi: 101
  • Família Professional:
  • Duració: 60

 

Objectius:

Temari:

Conèixer les necessitats i exigències legislatives en matèria de