• Codi: 24
  • Família Professional:
  • Duració: 30

 

Objectius:

Adquirir les competències i habilitats necessàries per a la correcta conducció i maneig de carretons elevadors amb control de les càrregues total i seguretat en la tasca.

Temari:

L’OFICI DE L’OPERADOR DE CARRETONS: Descripció de la professió de conductor de carretó. Les responsabilitats de l’carretoner. L’CARRETÓ ELEVADOR: Descripció del carretó elevador. Tipus de carretons. Parts d’un carretó elevador. MECÀNICA I MANTENIMENT DE LA CARRETÓ: El motor tèrmic. El manteniment del carretó elevador: bateries, implements, el pal, transmissions, màquines retràctils, rodes … Proveïment i conservació. Reparació d’avaries. El manteniment i les consignes de seguretat. Proveïment i conservació. MANEIG DE CARRETONS ELEVADORS: Comprovacions abans de la posada en marxa. L’estabilitat del carretó. Carretó parada. Carretó en moviment. Normes de circulació. Zona de treball. La càrrega. Paletització. L’emmagatzematge. SIMBOLOGIA: Símbols per a la manipulació de càrregues. Símbols relacionats amb el motor. Símbols d’informació o identificació. Senyalització. Senyals de maniobra més usuals. SEGURETAT EN LA CONDUCCIÓ DE CARRETONS: Condicions de seguretat i conducció de carretons. Seguretat en el maneig de carretons. Protecció personal de l’conductor de carretons elevadors. Accidents amb carretons. Riscos generals de l’conductor de carretons. Lesions que es poden produir: traumatismes articulars diversos en la utilització, intoxicació i / o asfíxia per accés a espais insuficientment ventilats … ERGONOMIA A LA CONDUCCIÓ DE CARRETONS: L’ergonomia i els seus objectius. El treball amb carretons. Disseny ergonòmic de el lloc de treball. Consideracions ergonòmiques NORMATIVA APLICABLE: Legislació. normes UNE